Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- · Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (2024)

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (1)

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-

1936

Groepstentoonstellingen

Hedendaagsche Nederlandsche Kunst

Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg

Amersfoortsch Kunstenaarsgilde

Genootschap 'Kunstliefde', Utrecht

R' 33, Rotterdam

16e en 17e Eeuwsche Hollandsche, Vlaamsche en Italiaansche schilderijen uit de collectie Fa. D. Katz, Dieren

1937

Solotentoonstellingen

Albert Servaes Maria-leven : 16 tafereelen uit de jaren 1934-1935

Jan van Oort

Toon Kelder

F.A. Mooy

Groepstentoonstellingen

Schilderijen en kunstvoorwerpen uit de collectie van de Heer en Mevr. Dr. A.F. Philips-De Jongh, Eindhoven

Gooische Schildersvereeniging

Hedendaagsche Belgische schilder- en beeldhouwkunst

Tentoonstelling van de 19e en 20e eeuwsche schilderijen uit Eindhovensch particulier bezit

Collectiepresentaties

Aanwinsten uit collectie Henri van Abbe Charles Eyck, Toon Kelder, Coba Ritsema, Quirijn van Tiel, Matthieu

Wiegman, Piet van Wijngaerdt

1938

Solotentoonstellingen

Kees van Dongen 1877-1937

Jan Sluyters

Groepstentoonstellingen

Schilders van de Haagsche School

Noord-Brabantsch kunstbezit

1939

Solotentoonstellingen

Lucie van Dam van Isselt

Groepstentoonstellingen

Bergensche School

De Groep, Den Haag H. Bekman, R.J. Drayer, H. von Essen, J. Franken Pzn., J. van Heel en M. Schipper

Het huis der gemeenschap Tentoonstelling van Stadhuisplannen

Tentoonstelling van Noord-Brabantsche Schilder- en Beeldhouwkunst

Eeuwfeest Tentoonstelling van Schilderijen en Beeldhouwwerken Vervaardigd door leden van de Maatschappij

Arti et Amicitiae, Amsterdam

1940

Groepstentoonstellingen

De Haarlemsche kunstenaarsgroep De Spaak E.L.H. Woutersen-Van Doesburgh, J. Giesbers, C. Bartels, W.

Dingemans, D. Harting, G. Huysser, J.B. Kamp

Tentoonstelling van Werken van leden van het Schilderkunstig Genootschap Pulchri Studio

Bredasche Kunstkring

Tuinarchitectuur door den Bond van Nederlandse Tuinarchitecten De Groningsche schildersvereeniging 'De

Ploeg'

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (2)

Tentoonstelling van Schilderijen uit de verzameling van wijlen den Heer Henri van Abbe, stichter van het

Stedelijk Van Abbemuseum

1941

Solotentoonstellingen

J.H. Jurres

Betsy Westendorp-Osieck 1880-1940

Groepstentoonstellingen

Tentoonstelling van werk der leden van de Zuid Nederlandsche Onafhankelijken waaraan verbonden eere-

tentoonstelling van H.J. Siegers

Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs

Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941 deel 1

Jong Eindhoven teekent 15e Teekenwedstrijd

Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941 deel 2

1942

Solotentoonstellingen

Albert Neuhuys 1844-1914

Groepstentoonstellingen

Nederlandsche Bond voor Kunst en Industrie

6e Noordbrabantsche Fototentoonstelling

Nederlandsche Kunstkring

Huisvlijttentoonstelling Nederlandsche Jeugd aan het Werk

Volkstentoonstelling Nederlandsche Kunst van de Provincies Brabant en Zeeland

Hulpwerk beeldende kunst van de Nederlandschen Volksdienst

1943

Solotentoonstellingen

Martien Coppens Presentatie in 1943 van de foto's uit het boek Gedachten in Steen, uit 1941

Otto Hanrath

Groepstentoonstellingen

Huisvrouwen worden vindingrijk

Herlevend Nederland

Tentoonstelling van werken door de leden van Kunstkring Nederland

Kersttentoonstelling André van der Burght, Henk Hierck, Gerarda ten Hoet

1944

Solotentoonstellingen

Jan Wingen Jubileumtentoonstelling

Groepstentoonstellingen

Wat aarde bewaarde

Wie en wat waren onze voorouders?

Willy Paes, Pie Schmitz, Teun Gijssen

De Wedstrijdtentoonstelling Kempenland van Nederlandsche Beeldende Kunst

Zoo leeft Eindhoven Fotografische tentoonstelling

Wansmaak en gezonde kunst

1945

Solotentoonstellingen

Hendrik Wiegersma

Martien Coppens Fototentoonstelling

Groepstentoonstellingen

Het illegale verzet

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (3)

Indische tentoonstelling

1946

Groepstentoonstellingen

Haagsche Meesters Een keuze uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum

Karin Eyck, Charles Eyck, Daan Wildschut

Werken van leden van Kunstkring De Kempen De kunst gaat door het vrije land

Engelse caricaturen

Wederopbouw

Herwonnen kunstbezit 1e gedeelte Keuze van uit Duitsland teruggekeerde Nederlandsche kunstschatten

Herwonnen kunstbezit 2e gedeelte Keuze van uit Duitsland teruggekeerde Nederlandsche kunstschatten

1947

Solotentoonstellingen

Nico Eekman Schilderijen, tekeningen, grafiek

Kees Verwey Schilderijen en aquarellen

Coba Ritsema

De Vlaamse Meester Saverijs

Groepstentoonstellingen

12 Nederlandse schilders

Bergense School

3 Beeldende Kunstenaarsverenigingen uit het Zuiden

De wereld van de druk

Hollandsche Aquarellistenkring

Tentoonstelling schildersprenten Beeldende kunst binnen ieders bereik

Moderne meesters

1948

Solotentoonstellingen

Schilderijen en gouaches door Quirijn van Tiel

Groepstentoonstellingen

De Bossche schildersfamilie Slager

Nederlandse landschapskunst in de 17e eeuw

Rotterdamse grafiek

1949

Solotentoonstellingen

Jan Wiegers

Gustaaf van de Woestijne

A.C. Willink

Groepstentoonstellingen

Noord-Brabantsch Kunstbezit: t.g.v. 40 jarig regeringsjubileum van H.K.H. Koningin Wilhelmina

Kunstkring De Kempen

Oost-Indonesische Kunst TISNA

Oosterse tapijten

Nederlandse Kring van Beeldhouwers

Collectiepresentaties

Aanwinsten 1949 Aanwinsten in bruikleen en eigendom

1950

Solotentoonstellingen

Charles Eyck ziet Eindhoven

Tekeningen van Picasso

H.N. Werkman

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (4)

Groepstentoonstellingen

Marc Chagall en Massimo Campigli uit de collectie van P.A. Regnault

Herman Kruyder en tijdgenoten

Vakfotografie 1950 Internationale fototentoonstelling

6 Zwitserse kunstenaars

Japanse kunst

1951

Solotentoonstellingen

Edgar Tytgat

André Marchand

Charley Toorop

Hendrik Chabot

Groepstentoonstellingen

Moderne Franse religieuze kunst

Goede vormgeving

Duitse expressionisten Een keuze uit de verzameling Haubrich in het Wallraf-Richartz Museum, Keulen

Collectiepresentaties

Eigen collectie met moderne Nederlandse en Vlaamse schilderkunst

1952

Solotentoonstellingen

Jan Sluijters

Fernand Léger De bouwers

Vincent van Gogh

Herman Kruyder

Groepstentoonstellingen

Fotografie als uitdrukkingsmiddel Internationale foto-tentoonstelling

Franse wandtapijten van heden

1953

Solotentoonstellingen

Louis Favre

Pablo Picasso Lithographieën, aquatinten, bronzen

Nood Gefotografeerd door Martien Coppens

Groepstentoonstellingen

Leven en wonen Tentoonstelling van de Stichting Mens en Huis

Passie onzes Heeren Beeldende kunst van de Middeleeuwen

Elf tijdgenoten uit Parijs

Elf beeldende kunstenaars uit Brabant

Moderne Deense bouwkunst

Schilders ter zee

Onze beeldhouwkunst der late Middeleeuwen

Collectiepresentaties

Aanwinsten 1949-1953

1954

Solotentoonstellingen

Grafisch oeuvre van Georges Braque

Edgar Fernhout

Groepstentoonstellingen

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (5)

Luik verzamelt kunst De verzameling van Fernand Graindorge en het Musée des Beaux-Arts

Stadsschouwburgplannen

Duitse kunst na 1945

Collectie Philippe Dotremont, Brussel

Brabantse schilders, grafici en beeldhouwers

Drie Vlaamse expressionisten Constant Permeke, Frits van den Berghe, Gust de Smet

1955

Solotentoonstellingen

Alberto Magnelli

Alfred Manessier

Raoul Dufy

Kees Bol

Tekeningen van Kees Verwey 40 x 1 model

Gerrit Benner 1945-1955

Groepstentoonstellingen

Negercultuur der Dogons

Stadsuitbreidingsplannen

Eindhoven verzamelt Particulier kunstbezit onder auspiciën van het Academisch Genootschap

Industriële vormgeving Werkstukken van leerlingen van de avondcursus van de School voor Industriële

Vormgeving, Avondschool voor Middelbaar Kunst- en Kunstnijverheids- onderwijs, Eindhoven

Elf schilders uit Brabant

Nieuwe beweging Nederlandse schilderkunst rond 1910

Collectiepresentaties

Eigen collectie met gasten: Frits Hühnen (22 gouaches en tekeningen) en Pablo Picasso (Congara Lithomap uit

de collectie Guépin)

1956

Solotentoonstellingen

Vincent van Gogh Keuze uit de verzameling van het Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo

George Hendrik Breitner

Katsushika Hokusai

Groepstentoonstellingen

Stadsschouwburgplannen

Hoe het landschap werd geschilderd Tentoonstelling voor scholieren

Internationale kunstveiling van geschonken kunstwerken ten behoeve van Hongaarse kinderen

50 jaar Oostenrijkse kunst

Collectiepresentaties

De Verzameling

1957

Solotentoonstellingen

Léger Wegbereider

Robert Delaunay

Roger Bissière

Groepstentoonstellingen

Begin.... pleidooi voor kunstzinnige vorming

Hiroshima 1945 door Iru Maruki en Toshiko Akamatsu

Het Hollandse stilleven 1550-1950

Kunstnaaldwerk

Fotografie als uitdrukkingsmiddel Internationale foto-tentoonstelling

Kunstenaars uit Brabant

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (6)

1958

Solotentoonstellingen

Tekeningen van Paul Citroen

Georges Rouault Miserere

Patrick Bakker

Suze Robertson

John Craven

Jacques Slegers Olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen John Craven

Jean Bazaine

Groepstentoonstellingen

Mooi en lelijk Tentoonstelling prijsvraag voor kinderen met reacties van kinderen ten opzichte van hun

omgeving

Nederlandse Keramiek

Collectiepresentaties

De Verzameling

1959

Solotentoonstellingen

Livinus Foto-peinture

Anton Heyboer

Jean Lurçat

Isaac Israëls

Henri Le Fauconnier

Groepstentoonstellingen

De Gesel van de Oorlog

Grafiek

Architectuur Werk van leden kring Eindhoven Koninklijke Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst B.N.A.

Vier grafici Harry Disberg, M.C. Escher, Wout van Heusden, Harry van Kruiningen

Otto Steinert en leerlingen

De best verzorgde 50 boeken van het jaar 1958

Kunstenaars uit Brabant

Collectiepresentaties

Cubistische schilderijen uit de verzameling

1960

Solotentoonstellingen

Jean Brusselmans

Jean Dubuffet Grafiek

Groepstentoonstellingen

Keerpunten in de Nederlandse schilderkunst 1920-1960

Jonge kunst uit de collectie Philippe Dotremont, Brussel

De Estorick-verzameling van moderne Italiaanse kunst, Londen

Eindhoven verzamelt Van Jongkind tot Jorn in particulier bezit

Wessel Couzijn Beelden, Ger Lataster Schilderijen

1961

Solotentoonstellingen

Henri ten Holt

Karel Appel

Corneille Schilderijen, gouaches, tekeningen, lithografieën

Groepstentoonstellingen

Beelden in het heden

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (7)

Jaap Wagemaker, Theo Wolvecamp, Jan Stekelenburg, Jef Diederen

Willem Hussum, Willem Bouthoorn

Jaap Nanninga en Lucebert

Kunstenaars uit Brabant

Kompas I Schilders uit Parijs 1945-1961

Collectiepresentaties

De Verzameling

1962

Solotentoonstellingen

Frieda Hunziker

Eduard Heijmans

Groepstentoonstellingen

Das Menschliche Antlitz Europas, De mens in Europa, The human face of Europe

Mary Bauermeister Schilderijen en Karlheinz Stockhausen Partituren

De Bijbel in de kunst van onze tijd

"Fugare", Den Haag

Kompas II Hedendaagse schilderkunst uit Londen

Premio Marzotto Hedendaagse schilders in de Europese Gemeenschap

Collectiepresentaties

De Verzameling

1963

Solotentoonstellingen

Elmar Berkovich

Martien Coppens fotografie De kunstenaar en de wereld

Edgar Fernhout Schilderijen 1944-1962

Pierre Alechinsky Schilderijen 1959-1962

Antonio Saura Schilderijen en tekeningen

H.N. Werkman Overzichtstentoonstelling

Groepstentoonstellingen

Kunstenaars uit Brabant

'Wij' Werk van de fotografen-groep Magnum

1964

Solotentoonstellingen

Jan van Eyk

Etienne Martin

Nicolas Schöffer

Co Westerik

Alicia Penalba

Groepstentoonstellingen

Onze kinderen Tentoonstelling van kinderportretten

150 Jaar Noord-Brabant Anderhalve eeuw geschiedenis

Mario Sironi en acht hedendaagse Italiaanse schilders

Verzet 1940-1945

Beeldend experiment op de planken

Wereldtentoonstelling van de fotografie Mensen op weg

Collectie Guépin, Eindhoven Grafiek, tekeningen, gouaches

Collectiepresentaties

De Verzameling

Eigen collectie met gasten: Huub Leijendeckers, Toon Slegers, J.C.J. van der Heyden en Jan Schoonhoven

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (8)

1965

Solotentoonstellingen

Adolf Loos

Marcel Duchamp

Jan Gregoor

Pieter Ouborg Schilderijen, gouaches, tekeningen

Arthur Spronken

K.R.H. Sonderborg Schilderijen en tekeningen

Ernst Haas Kleurenfotografie

El Lissitzky

Groepstentoonstellingen

Abstracte kunst in Vlaanderen in de verzameling van de Banque de Paris et des Pays-Bas, Brussel

Poolse wandtapijten

Kinetische kunst uit Krefeld

Collectiepresentaties

Aanwinsten 1964-1965 met gasten: Hans Koetsier, Theo Besemer, Pieter Engels

1966

Solotentoonstellingen

Wols

Robert Indiana

Christo

Arakawa

Berrocal

Groepstentoonstellingen

Vijf jonge grafici Dick Cassée, Ko Oosterkerk, Rob Otte, Zoltin Peeter, Marte Röling

Finse wandkleden

Triënnale van de Zuidelijke Nederlanden I Kunstenaars uit Zuid-Nederland en Vlaanderen

Kunst-Licht-Kunst

Parkaanleg O.B.H. Peter Clough, Constant, André Volten

1967

Solotentoonstellingen

László Moholy-Nagy

Friedrich Vordemberge-Gildewart

Carl Kylberg

Rob van 't Hoff

J.C.J. van der Heyden

Francis Picabia

Lucio Fontana

H.A.P. Grieshaber

Martien Coppens Wereld der Sinjoren

Anton Heyboer

Groepstentoonstellingen

Artypo Kunst gemaakt met behulp van grafische technieken

Jean Tinguely en Bernhard Luginbühl

Kompas III Schilderkunst na 1945 uit New York

1968

Solotentoonstellingen

Bernd & Hilla Becher Bouwen voor de industrie

Erwin Heerich Kartonplastieken, tekeningen en schilderijen

Robert Morris

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (9)

Joseph Beuys Objekten en tekeningen

Hans Scharoun Architektuur

Magdalena Abakanowicz Tapijten

Jan Schoonhoven Reliëfs en tekeningen

Theo van Doesburg 1883-1931

Groepstentoonstellingen

Wilhelm Lehmbruck Museum deel I en II Keuze uit de collectie

Three blind mice De collecties Visser (Bergeijk en Antwerpen), Peeters (Brugge) en Becht (Hilversum)

De Vijfjaarlijkse Jonge kunst uit Zuid-Nederland I

Collectiepresentaties

El Lissitzky Recente aanwinst van gouaches, lithografieën, typografie

Eigen collectie Nieuwe aanwinsten

1969

Solotentoonstellingen

Pieter Engels The Selfportrait of this Century

Joost van Roojen Aquarellen en tekeningen

Vladimir Tatlin Documentatie constructies

Piero Manzoni

Groepstentoonstellingen

Triënnale der Zuidelijke Nederlanden II

Objects to wear 5 Nederlandse ontwerpers Gijs Bakker, Nicolaas van Beek, Françoise van den Bosch, Bernhard

Laméris, Emmy van Leersum

Cityplan Eindhoven Van den Broek en Bakema

Kompas IV Westkust U.S.A.; West-Coast U.S.A. Bell, Bengston, Conner, Diebenkorn, Irwin, Kauffman,

Kienholz, Lobdell, Mason, McCracken, Nauman, Price, Ruscha, Smith, Still, Thiebaud, Voulkos, Wheeler, Wiley

Collectiepresentaties

Keuze uit de aanwinsten 1965-1968

1970

Solotentoonstellingen

Don Judd

Jos Manders Projekten en objekten

George Grosz Het gezicht van de heersende klasse

Richard Hamilton

Mario Negri Skulpturen

Martien Coppens Openingen in het Van Abbemuseum

Keith Sonnier

Jan van Munster

Andy Warhol

Maryan Aquarellen

Groepstentoonstellingen

Marinus Boezem en Panamarenko

Inzending Nederland Expo Osaka Diaprojectie o.l.v. Carel Weeber

Tot lering en vermaak Johan Lennarts, Lukas Smits, Ad Snijders

Ferdi en Shinkichi Tajiri

Industriële vormgeving onderweg

The Photographer's Eye

50 x 50 Een prentenshow in veelvoud

People's park

Collectiepresentaties

De Verzameling Een keuze en presentatie door Ton Frenken

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (10)

Zomeropstelling met gasten: Martin Visser (meubels) en Aldo van den Nieuwelaar (lampen)

Zomeropstelling met gasten: Ad Dekkers, Sipke Huismans, Ad de Keijzer

1971

Solotentoonstellingen

François Morellet

Antoni Gaudí 1852-1926

George Hendrik Breitner Schilder-fotograaf

Richard Paul Lohse

Joseph Beuys Voglie vedere i miei montagne

Bram van Velde

Jan Dibbets

Groepstentoonstellingen

Markt Eygelshoven Laurens Bisscheroux, Karin Daan, Harry Marks, Theo Teeken, Winant Groten: Projekt

voor een socio-ruimte

Cees Buurman, Carel Visser, J.C.J. van der Heijden

Kunstsafari

Bouwen '20/'40 De Nederlandse bijdrage aan het Nieuwe Bouwen

Brabantse projecten in het kader Sonsbeek '71

Gemini (G.E.L.) Experiment in grafiek

Collectiepresentaties

Keuze uit de collectie van het Van Abbemuseum door Marinus Boezem

1972

Solotentoonstellingen

László Moholy-Nagy Visies op licht

Atelier Hofkunst Alfred Hofkunst

Franz Erhard Walther Objekten voor gebruik

Ad Reinhardt

Groepstentoonstellingen

Relativerend Realisme

Ettore Colla en Mark di Suvero

De Straat Vorm van samenleven

Triënnale der Zuidelijke Nederlanden III

Konfrontatie I Het fotografische werk van Robert Häusser en Aaron Siskind

Collectiepresentaties

Meesterwerken der schilderkunst Keuze uit de verzameling door Rudi Fuchs

1973

Solotentoonstellingen

Ger van Elk

William Wiley Assemblages en aquarellen

Heinz Mack

Bruce Nauman

Har Sanders Schilderijen, tekeningen, grafiek 1964-1973

Groepstentoonstellingen

Lof der tekenkunst

Stichting Architecten Research S.A.R.

Vijfjaarlijkse Jonge kunst uit Zuid-Nederland II

Collectiepresentaties

Een kollektie is ook maar een mens Keuze uit de verzameling door Wim Beeren

Eigen collectie met gasten: Har Sanders, Pieter Ouborg, Henri Plaat

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (11)

1974

Solotentoonstellingen

Krijn Giezen

Ray Staakman Persluchtmachines

Ad Dekkers De lijn

Rob van Koningsbruggen 12 Recente schilderijen

Jan Duiker Architekt 1890-1935

Konfrontatie 3 Diane Arbus

Groepstentoonstellingen

Konfrontatie 2 August Sander en Willem Diepraam

Speelruimte

Affiches uit de collectie Leeuwenberg

Peter van Beveren Kunstinformatiecentrum

Amadée Cortier en Raoul de Keyser

Collectiepresentaties

Winkelen met kunst Keuze uit de verzameling door Hotze Tolsma

Aanwinsten

Zomeropstelling

Muurbloempjes Winteropstelling minder getoonde werken uit de verzameling van het Van Abbemuseum

1975

Solotentoonstellingen

Peter Struycken

Guido Lippens Gouaches en tekeningen

Ko Oosterkerk Etsen

John Heartfield 1891-1968

Klaus Staeck Politieke affiches

Ian Wilson Discussion

Carel Visser Beelden, tekeningen, collages

Hans Biezen Foto's van Jet

Sol LeWitt Incomplete Open Cubes

Pieter Laurens Mol

Mauricio Mochetti

A.R. Penck

Frans Clement Schilderijen, tekeningen, aquarellen

Man Ray Foto's

Beverley Parke Fotowerken en tekeningen

Groepstentoonstellingen

Amerikanen in Florence; Europeanen in Florence Art Tapes 22

(videostudio), Radical Software Contents '70-'74 (videotijdschrift)

Groeten uit Niemandsland

St. Nicolaaskerk, Brouwershaven

Collectiepresentaties

Educatieve tentoonstelling eigen collectie deel 1

Zomeropstelling

Educatieve tentoonstelling eigen collectie deel 2

Kersttentoonstelling van meesterwerken uit eigen bezit

Manifestaties

Film als beeldend medium I

Film + Experiment II

1976

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (12)

Solotentoonstellingen

Alan Charlton

Edgar Fernhout

Peter Struycken

David van de Kop Ontwerpen voor ruimtelijke situaties

Reinier Lucassen

Lawrence Weiner

Hans Joachim Schröter Films en foto's

Ian Wilson Discussion

Daniel Buren Discordance-Coherence; Ailleurs-Elders: travaux effectués in situ au Van Abbemuseum

Wessel Couzijn

Willem Adams

Johan Lennarts

Jacques Frenken

Laura Grisi

Thijs van Kimmenade

Mari Boeyen Werken '74-'76

Stanley Brouwn

Marie McClelland Fotowerken

Eugène Atget 1857-1927

Gerard Fieret Foto's en dia's

Kees Bol Schilderijen

Groepstentoonstellingen

Karin Wiertz en Jacques Verbeek Between the lights

Sigmar Polke en Achim Duchow

Brabant Biënnale

Manifestaties

Film + Experiment III

Film + Experiment IV

1977

Solotentoonstellingen

Ulrich Rückriem Sculpturen 1968-1976

Peter Roehr Montages 1962-1967

Victor Burgin

Peter Downsbrough Sculpturen

Ian Wilson Discussion

Niele Toroni

Dan Graham Conceptueel werk 1965-1970; Werken voor video 1970-1976

Barry Flanagan Sculpture 1966-1976

Michael Asher Exhibitions in Europe 1972-1977

Shinkichi Tajiri Spiegels met herinneringen; 101 Daguerotypes Hamish Fulton

Odillon Redon Lithografieën

Robert Barry

Markus Lüpertz

Paul de Nooijer

Panamarenko Umbilly I

Groepstentoonstellingen

Nederlandse kunst uit de jaren dertig

Recht-gebogen Uit de verzameling van de McCrory Corporation, New York

Het Groepsportret Nederlandse en Vlaamse fotografie uit de periode 1845-1922

Collectiepresentaties

Kersttentoonstelling van meesterwerken uit de collectie

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (13)

1978

Solotentoonstellingen

Niele Toroni Autre possibilité

Paul Panhuysen Schilderijen, situaties, ordeningssystemen en omgevingsontwerpen 1960-1978

Danny Matthys

Ian Wilson Discussion

Jo Baer

Joseph Kosuth Tekst-Kontekst

Cork Marcheschi

Hans Biezen Mittwoch 29-3-1978

René Daniëls

Gerhard Richter Abstract Paintings

Carel Balth Lichtwerken

Carl Andre

Peter Martens Foto's

Pieter Stoop Schilderijen

Richard Paul Lohse

Groepstentoonstellingen

Twee weken, twee werken Daniel Buren-Richard Long

Eindhoven dichterbij Dia-reeksen en foto's door Paul Panhuysen en Hans Biezen

1979

Solotentoonstellingen

Hans Haacke

Joan Jonas The Juniper Tree

Rebecca Horn

Yves De Smet Relations 1971-78

Georg Baselitz Schilderijen 1977-1978

Jan Maaskant Beelden en reliëfs

Armando Tekeningen en schilderijen

Jean Brusselmans

Katharina Sieverding Grossfoto's 1975-1977; Foto's 1978-1979

Alexander Rodchenko 1891-1956

Ian Wilson Discussion

Braco Dimitrijevic

Donald Judd

Douglas Huebler

Bernd Lohaus

Richard Long

Jan Gregoor

Gerhard von Graevenitz Kinetische Objekten

Denmark Een dood archief

Anselm Kiefer Schilderijen en aquarellen

Gisela Andersch Schilderijen, tekeningen en collages

Groepstentoonstellingen

Museum des Geldes

Für Jochen Hiltmann Eine Solidaritäts Ausstellung

Kunstenaars die met kunstlicht werken

Gemeentelijke aankopen 1958-1978

Collectiepresentaties

Eigen collectie Aankoop Gemeente Eindhoven beeld Ulrich Rückriem; diawerken Keith Sonnier

Eigen collectie met gasten: Horst Schüler en Günther Tuzina

1980

Solotentoonstellingen

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (14)

David Askevold Ten States in the West

Bert Loerakker

Erik Pape Schilderijen en aquarellen

David van de Kop Beelden en aquarellen

Darcy Lange Het land van de Maori

Giovanni Anselmo

Jan Dibbets

Mario Merz

Arnulf Rainer

John Chamberlain

Stephen Willats Concerning our present way of living; Over onze actuele leefwijze

Ian Wilson Discussion

Art & Language

Marijke de Goeij

Gerhard Richter Zwei Gelbe Striche

Gilbert & George Photo-pieces 1971-80

Groepstentoonstellingen

Daglicht

Brabant Biënnale 1980

The Kitchen in Eindhoven Videobanden van New Yorkse kunstenaars

Collectiepresentaties

Zomeropstelling met gasten: Maria Nordman, Lawrence Weiner, Gerhard Merz

Eigen collectie met gast: Hans Biezen

1981

Solotentoonstellingen

Gerrit van Bakel Het voorwerpelijk denken

Gianni Colombo

Stanley Brouwn One distance

Daniel Buren

Bill (William N.) Copley

Georg Baselitz 32 Linolschnitte aus den Jahren 1976-1979

On Kawara Continuity-Discontinuity 1963-1979

Jörg Immendorff Pinselwiderstand

Ian Wilson Discussion

John Baldessari Werken 1966-1981

Wessel Couzijn Maquettes voor het beeld Communicatie en tekeningen

Bernd & Hilla Becher Werken van 1957-1981

J.C.J. van der Heijden Recent werk

Bob Bonies Schilderijen, beelden en grafiek 1965-1981

Floor van Keulen Schildering

Jörg Immendorff Eisende: Eine Serie von Bilder aus 1981

Jannis Kounellis

Collectiepresentaties

Zomeropstelling met nieuwe aanwinsten

1982

Solotentoonstellingen

Armando

Klaus Mettig

Emilio Vedova

Imi Knoebel

Daniel Buren 16 Werken (peinture tableau) uit de periode 1965-1981

Alan Charlton Selected Paintings 1969-1981

Dan van Severen

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (15)

Per Kirkeby

Martien Coppens Waarom fotograferen: zestig jaren onderweg 1923-1983

Bruce McLean

Groepstentoonstellingen

BKR-tentoonstelling Een keuze uit de regio Eindhoven

Documentaire tentoonstelling behorend bij "Beelden in het Stadswandelpark"

Collectiepresentaties

Eigen collectie oa. Gilbert & George, Oskar Kokoschka, Herman de Vries, Pieter Ouborg, Karel Appel

Eigen collectie oa. William Wiley, László Moholy-Nagy, Robert Morris, Morris Louis

Eigen collectie oa. Donald Judd, El Lissitzky

Zomeropstelling

Eigen collectie oa. Sol LeWitt, Daniel Buren, Hanne Darboven, Lawrence Weiner

1983

Solotentoonstellingen

Markus Lüpertz Schilderijen

J.C.J. van der Heijden

James Lee Byars

Barry Flanagan

Jörg Immendorff Café Deutschland gut: Linolschnitte 82/83

Ian Wilson Discussion

Heinz Cibulka Foto's 1969-1983

Hermann Nitsch Das Orgien Mysterien Theater 1960-1983

Boyd Webb

Groepstentoonstellingen

De Statua An Exhibition on Sculpture

Walter Dahn, René Daniëls, Isa Genzken, Jenny Holzer, Robert Longo, Henk Visch

Verzameling Städtisches Kunstmuseum Bonn

Collectiepresentaties

Zomeropstelling met gasten: Willem de Ridder, Guido Lippens

Manifestaties

Hermann Nitsch Aktion 78 Locatie: De Fabriek, Eindhoven

1984

Solotentoonstellingen

Georg Baselitz Zeichnungen 1958-1983

Sol LeWitt Structuren

Arnulf Rainer Schilderingen

Terry Atkinson Work 1977-1983

Günter Brus Augensternstunden

Franz Erhard Walther Works 1978-1984

Rémy Zaugg Een vel papier; A sheet of paper

John Latham

Guido Lippens

Stephen McKenna

Hans Könings Grafisch werk

Groepstentoonstellingen

Expositie B.B.K. Kunstenaars In het kader van acties tegen bezuinigingen op de BKR-Regeling

Uit Het Noorden Edvard Munch, Asger Jorn, Per Kirkeby

BKR. Een keuze uit de regio Eindhoven

16/84 Löwensteyn, De Beus, Toscani, Cornelissen

L'architecte est absent Werk uit de collectie Annick en Anton Herbert

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (16)

Collectiepresentaties

Zomeropstelling met gasten: Pieter Stoop, Gerrit van Bakel

Eigen collectie Engelse kunst

Manifestaties

La Zattere di Babele Manifestatie rondom theatergroep van Carlo Quartucci en Carla Tatò Locatie:

Stadsschouwburg Eindhoven

1985

Solotentoonstellingen

Christie van der Haak La cruse de notre joie

Gerard Verdijk Schilderijen

General Idea 1968-1984

Ian Wilson Discussion

Edward Dwurnik Schilderijen

Hamish Fulton

Jan Commandeur Wandschildering

Eric Fischl

Palermo

Hans Biezen Foto's van tenten

Georg Baselitz Sächsische Motive: 54 aquarellen uit 1971-1975

Floor van Keulen Schilderijen en tekeningen op papier

Ulay & Marina Abramovi_ Modus Vivendi

Alex Vermeulen

Woody van Amen 240 Days; Dagen; Jours; Tage

Ger Lataster Schilderijen

Nicola de Maria

Piet Dirkx

Richard Artschwager Werken 1962-1985

Groepstentoonstellingen

Jonge kunst Christa Dichans, Lili Dujourie, Marlene Dumas, Lesley Foxcroft, Kees de Goede, Frank van

Hemert, Cristina Iglesias, Harald Klingelhöller, Mark Luyten, Juan Muñoz, Katherine Porter, Julião Sarmento,

Barbara Schmidt-Heins, Gabriel Schmidt-Heins, Didier Vermeiren

Don Giovanni Een opera voor het oog

Victor Four Installatie

Het ijzeren venster, Das Eiserne Fenster, The Iron Window A constructed exhibition

Collectiepresentaties

Eigen collectie

Aanwinsten uit 1984 en klassieke werken uit de collectie De Lissitzky verzameling

1986

Solotentoonstellingen

Jo Baer

Pieter Ouborg

Attersee

Roger Raveel Tekeningen en schilderijen

René Daniëls Schilderijen en tekeningen 1976-1986

Bert Hermens Gouaches

Michelangelo Pistoletto Tekeningen en beelden uit 1985

Antoni Tàpies Schilderijen en beelden 1980-1985

Ian Wilson Discussion

Toon Verhoef Schilderijen en tekeningen 1960-1986

Alighiero e Boetti Insicuro Noncurante

Groepstentoonstellingen

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (17)

Ooghoogte Jubileumtentoonstelling naar aanleiding van 50 jaar Stedelijk Van Abbemuseum

Ooghoogte op papier Twee collecties in Eindhoven, 50 jaar Stedelijk Van Abbemuseum, 30 jaar Technische

Hogeschool Eindhoven Locatie: Technische Hogeschool Eindhoven

Collectiepresentaties

Eigen collectie Amerikaanse schilderkunst en grafiek uit de jaren '60 en '70

Manifestaties

The Elizabethan Phrasing of the Late Albert Ayler Ballet van Karole Armitage Locatie: Stadsschouwburg

Eindhoven

Internationaal symposium Museumarchitectuur Locatie: Technische Hogeschool Eindhoven

1987

Solotentoonstellingen

Carl Andre

Walther Dahn

Donald Judd Beelden; Sculptures 1965-1987

Guido Lippens Nieuwe schilderijen

Willem Adams Schilderijen en gouaches

David Robilliard Swallowing Helmets

Hans van Hoek Schilderijen en studies

Harm Brink Schilderijen

Gilberto Zorio Overzicht 1966-1987

Georg Baselitz 16 Houtsneden

Ad Snijders Tekeningen 1985-1987

Groepstentoonstellingen

Regenboog

Collectiepresentaties

Eigen collectie Conceptuele kunst en 8 werken van Jan Sierhuis

Eigen collectie Doorsnede van de verzameling

1988

Solotentoonstellingen

Paul Goede

Eugène Leroy 1958-1987

Kocherscheidt Bilder 1976-1986

Kees de Goede Werken 1978-1988; Works 1978-1988

Alex Vermeulen Objecten; Objects

Richard Serra 10 beelden voor het Van Abbe

Jo Coenen Architectuurprojecten

Jan Dibbets

Edwin Janssen

Groepstentoonstellingen

Deshima

1989

Solotentoonstellingen

Henk Visch

Tony Cragg

W.M. Dudok

Benjamin Katz

James Coleman 1 Slide Piece. So different... and yet

Allan McCollum

Hans Könings Nieuw grafisch werk op linnen

James Coleman 2 The MIT Project 1989

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (18)

Rodney Graham Works 1976-1989

Jouke Kleerebezem Het onherstelbare verklarende; The Irremediable Narrative

Groepstentoonstellingen

Brabant Biënnale

Kunstenaarsboeken Nieuwe publicaties van Robert Barry, Lawrence Weiner, Albert Mertz, Hanne Darboven,

Peter Downsbrough, John Baldessari

Collectiepresentaties

Capita Selecta Hoofdstukken uit de verzameling

Eigen collectie Francesco Clemente Grafiekmap

Eigen collectie Conceptuele kunst

Eigen collectie Schilderkunst 1965-1989

Zomeropstelling

1990

Solotentoonstellingen

James Coleman 3 Box (Ahhareturnabout) 1977

Harald Klingelhöller Overzicht van zijn werk uit de periode 1984-1990

James Coleman 4 Seeing for oneself 1987-1988

Jan Vercruysse Retrospectieve van zijn werken vanaf 1976 tot heden

James Coleman 5 Living and presumed dead

Christian Boltanski Reconstitution : Reconstructie

Thomas Schütte

El Lissitzky

Groepstentoonstellingen

Stichting Plint 10 Jaar poëzieposters

Architectuurtentoonstelling 't Hool, twintig jaar modern wonen

Door het oog van de camera Fotowerken van Arthur Bagen, Hans Biezen, Teun Hocks, Alex Vermeulen

Collectiepresentaties

Eigen collectie: Duitse schilderkunst en beeldhouwkunst

Zomeropstelling

1991

Solotentoonstellingen

Jan van den Berg

Thomas Huber Boeken

Henri Jacobs

Juan Muñoz Sculpturen, installaties en tekeningen

Groepstentoonstellingen

Ab van Hanegem, Gerald van der Kaap, Aernout Mik, Lidwien van de Ven, Ben Zegers De Nederlandse

inzending voor de Biënnale van São Paulo 1991

Manifestatie StadBeeld Eindhoven Schetsontwerp uitbreiding Van Abbemuseum; Eindhovense School;

Bibliothèque de l'Architecte

Collectiepresentaties

Uit de collectie Pop Art en Nouveau Réalisme

Een keuze uit de eigen collectie minimale kunst uit de jaren zestig en zeventig

Zomeropstelling Nieuwe aanwinsten

Tekeningen uit eigen collectie

Arte Povera uit de eigen collectie

Manifestaties

Writing about art Symposium

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (19)

1992

Solotentoonstellingen

Bert Loerakker Schilderijen, monotypieën en tekeningen

Hanne Darboven De gevleugelde aarde; Requiem: werken van 1968 tot en met 1991

Marlene Dumas Miss Interpreted

Jean-Marc Bustamante

Marcel Broodthaers Diawerken Deel I

Niek Kemps

Marcel Broodthaers Diawerken Deel II

Marcel Broodthaers Diawerken Deel III

Gary Hill Video-installaties

Rachel Whiteread Sculpturen 1990-1992

René Daniëls In het kader van de David Roëll prijs

Groepstentoonstellingen

Yves Gevaert Éditeur

Collectiepresentaties

Uit de eigen collectie Figuratieve tendenzen in het Interbellum

Uit de eigen collectie Art & Media Culture

Uit de eigen collectie Lawrence Weiner, Robert Barry & Joseph Kosuth

Zomeropstelling

1993

Solotentoonstellingen

Hans Waanders Kleine presentatie werk op papier

Marcel Broodthaers Diawerken Deel IV

Pieter Laurens Mol Werken van 1972-1992

Marcel Broodthaers Diawerken Deel V: Bateau Tableau

Dan Graham Kunst in relatie tot architectuur; Architectuur in relatie tot kunst

Tony Cragg In Camera

Presentatie Nederlandse kunstenaars Marc Mulders

Presentatie Nederlandse kunstenaars Tiong Ang: Insides

Rebecca Horn Overzichtstentoonstelling met werken van 1968-1993

Groepstentoonstellingen

Abri Zeven ontwerpen voor een schuilplaats

Ontwerpen voor tijdelijke tentoonstellingspaviljoens Afstudeerproject Technische Universiteit Eindhoven

Collectiepresentaties

Uit de eigen collectie Rondom Moholy-Nagy's Licht-Raum-Modulator

Uit de eigen collectie Nature libre

Zomeropstelling De Verzameling; The Collection

Aanwinsten 1989-1993 Acquisitions met gast: Thierry de Cordier

Uit de eigen collectie Cobra (expérience) en Daniel Buren 'Peinture-Tableau 1965-1981'

Uit de eigen collectie Franz Erhard Walther

1994

Solotentoonstellingen

Presentatie Nederlandse kunstenaars John Körmeling

Miroslaw Balka Laadplatform

Presentatie Nederlandse kunstenaars Karin Arink

Presentatie Nederlandse kunstenaars Jan van de Pavert

Ad Snijders Een keuze uit het atelier; A selection from the artist's studio

Presentatie Nederlandse kunstenaars Mark Manders

Cristina Iglesias One Room

Ellen Vomberg Kleine presentatie ruimtelijke tekeningen, maquettes en boeken

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (20)

Collectiepresentaties

Eigen collectie

Fotomanifestatie Eindhoven Uit de eigen collectie: fotografie als beeldende kunst

Recente aanwinsten

De Verzameling

1995

Solotentoonstellingen

Het Broodthaers kabinet Complete verzameling edities uit de collectie van het Groeninge Museum, Brugge

Tony Oursler Installatie Judy (1994), 7 videoprojecten (1988-95), aquarellen

Mike Kelley en Paul McCarthy Heidi, een film uit 1992

Job Koelewijn Project Blow 1994-1995

Bill Viola Stations, een monumentale multi-media installatie uit 1994

Douglas Gordon Video-installaties en geluidssculptuur

Marijke van Warmerdam Kring 1992

Collectiepresentaties

Recente aanwinsten Nederlandse kunst met oa. Tiong Ang, Karin Arink, René Jolink, Mark Manders, Aernout

Mik

René Daniëls Werken op papier, tekeningen en aquarellen uit de collectie van het Van Abbemuseum en de

Stichting René Daniëls

El Lissitzky Een selectie werken op papier, boekjes en ontwerpen voor grafische vormgeving

Omtrent de collectie Vrijheid, ruimte en licht: een presentatie rond de Nul en Zero-beweging in de verzameling

van het Van Abbemuseum

Nieuwe aanwinsten 1994-1995

Ruime keuze uit de eigen collectie met gast: Stanley Brouwn

1996

Solotentoonstellingen

Ann Hamilton Reserve

A.P. Komen en Karen Murphy Panic Wagon, 1994

René Jolink Vertraagde beelden Delayed images

Julião Sarmento Two Rooms

Groepstentoonstellingen

De Muze als Motor Jonge kunst uit de regio

ID : Een internationale verkenning naar het begrip identiteit in de hedendaagse kunst

Travaux Publics : Presentatie van grafiekmap i.s.m. Stichting Peninsula, Eindhoven

Collectiepresentaties

Uit de collectie Schilderijen van Francis Bacon, Georg Baselitz, Georges Braque, Alan Charlton, Asger Jorn,

On Kawara, Anselm Kiefer, Per Kirkeby, Eugène Leroy, Otto Piene, Robert Ryman, Jan Schoonhoven, J.C.J.

Vanderheyden en Rémy Zaugg

Alleen schilderijen... Just paintings... : Van Abbemuseum 1936-1996

Recente aanwinsten Tiong Ang, Ben Akkerman, Ger van Elk, Mark Manders, Matt Mullican, Henk Peeters en

Thomas Schütte

Sol LeWitt Nieuwe uitvoeringen van wall drawing no. 256 en wall drawing no. 480

1997

Solotentoonstellingen

Marijke van Warmerdam Enkel, dubbel, dwars

Suchan Kinosh*ta Voorstelling

Ulay/Abramovic Video-installaties 1976-1988

Steve McQueen 'Five Easy Pieces' & 'Just above my head' Video-installaties

Erzsébet Baerveldt Missing Limb, 69, Autistic Vampire

Mike Kelley Een selectie van werken A selection of works 1985-1996

Antonietta Peeters Een project A project

Stanley Brouwn Presentatie nieuwe publicatie

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (21)

Jan Vercruysse Portretten van de kunstenaar

Groepstentoonstellingen

Matt Mullican & Lawrence Weiner Kunstroute De Rode Loper

Collectiepresentaties

Een keuze uit de collectie Bernd & Hilla Becher, Jan Dibbets, Raoul Dufy, Hamish Fulton, Gilbert & George,

Wifredo Lam, Richard Long, Lucebert

El Lissitzky Proun P23 No.6 1919

Eigen collectie Karel Appel

Sleeping Beauty

1998

Solotentoonstellingen

René Daniëls The Most Contemporary Picture Show

Jason Rhoades The Purple Penis and the Venus in Eindhoven. A Spiral with Flaps and two Useless Appendages,

After the seven Stomachs of Nuremberg as part of the Creation Myth

Groepstentoonstellingen

NL : Hedendaagse kunst uit Nederland rondom de collectie van het Van Abbemuseum

Collectiepresentaties

Keuze uit de eigen collectie James Coleman, Fortuyn/O'Brien

Een keuze uit de collectie

Een keuze uit de eigen collectie Andre, Appel, Barry, Boltanski, Braque, Brouwn, Brusselmans, Cadere,

Constant, Delaunay, De Smet, Flavin, Gilbert & George, Holzer, Jorn, Judd, Kawara, Kosuth, Kruyder, Léger,

LeWitt, Lissitzky, Lucebert, Mangold, Moholy-Nagy, Mondriaan, Ouborg, Permeke, Picasso, Van der Leck, Van

Doesburg, Weiner

1999

Solotentoonstellingen

Jeroen Eisinga De idioot The Idiot

Ger van Elk De horizon, een geestelijk verschiet The Horizon, a Mental Perspective

Ger van Elk De Cadillac en de non The Cadillac and the Nun

Alex Vermeulen S.O.H.3 (States of Humanity)

Edwin Zwakman Façades

Michael Raedecker Extract

19 Rue Hautefeuille Een serie etsen van Nono Reinhold

Groepstentoonstellingen

Cinéma Cinéma Contemporary Art and the Cinematographic Experience

Een keuze uit de verzameling Tony Herbert Werken van Jean Brusselmans, Constant Permeke, Gust De Smet,

Edgard Tijtgat, Rik Wouters

Collectiepresentaties

De verzameling Deel I: Aanwinsten uit de beleidsperiode Jan Debbaut 1988-heden

De verzameling Deel II: Aanwinsten uit de beleidsperiode Rudi Fuchs 1975-1987

De verzameling Deel III: Aanwinsten uit de beleidsperiode Jean Leering 1964-1973

De verzameling Deel IV: Aanwinsten uit de beleidsperiode Edy de Wilde 1946-1963

Werken op papier uit de collectie van het Van Abbemuseum

Fotowerken uit de collectie van het Van Abbemuseum

De verzameling Deel V: Het begin. Aanwinsten uit de periode 1936-1946

2000

Solotentoonstellingen

Aernout Mik primal gestures, minor roles

Craigie Horsfield Fotowerken Photo works: zomerpresentatie

Andreas Gursky Fotowerken Photo works: zomerpresentatie

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (22)

Jaki Irvine Filmwerken Film works: zomerpresentatie

Jeroen de Rijke/Willem de Rooij Filmwerken Film works: zomerpresentatie

Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen Flying Pins Een nieuw beeld voor Eindhoven A new statue for

Eindhoven: zomerpresentatie

Groepstentoonstellingen

Twisted : Urban and visionary landscapes in contemporary painting

Buren Neighbours

Collectiepresentaties

Bruce Nauman Vroege video- en filmwerken Early video and film works (1967-1973): zomerpresentatie

Mike Kelley Categorical Imperative and Morgue, 1999: zomerpresentatie

2001

Solotentoonstellingen

interludes Pierre Huyghe

Ben Akkerman

2003

Solotentoonstellingen

Toren: Douglas Gordon Letters, telephone calls, postcards, miscellaneous, 1991-2003

Didier Vermeiren Collection de Solides

journal # 2: Erik Wesselo Forest Time

Martin Kippenberger Nach Kippenberger

journal # 3: Matthijs de Bruijne liquidacion.org

journal # 4: Joe Scanlan Pay For Your Pleasure (reprise)

Groepstentoonstellingen

journal # 1: Nameless Swirls, an unfolding in presence: Jennifer Tee, Roé Cerpac, Harmen Liemberg,

Erwan Mahéo

Collectiepresentaties

Over Wij/About We

No Ghost Just a Shell : The AnnLee Project

Uit de collectie: Van Broodthaers tot Horn

Uit de collectie: Franz Erhard Walther

Uit de eigen collectie: Hoogtepunten

Uit de eigen collectie: Posities in de schilderkunst 1970-1985

Videotheek: Matt Mullican Matt Mullican under Hypnosis, 1996

Studio: Jeroen de Rijke & Willem de Rooij Untitled, 2001

Uit de eigen collectie: Schilderkunst uit het Interbellum

JCJ Vanderheyden

Bibliotheekpresentaties

In de vitrines: Publicaties uit de beleidsperiode Jan Debbaut

In de vitrines: Bartleby & Co

In de vitrines: Martin Kippenberger Nach Kippenberger

2004

Solotentoonstellingen

Julião Sarmento Echo

journal # 5: Lucy McKenzie

Toren: Joseph Kosuth Re-defining the Context of Art: 1968-2004

journal # 6: Tino Sehgal

Paul McCarthy Brain Box Dream Box

Ad Snijders Een tuin tussen vrouw en verf

Groepstentoonstellingen

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (23)

journal # 7: Tomma Abts & Vincent Fecteau

Collectiepresentaties

Een op een : Installaties uit de collectie (1968-1988)

Nederland Niet Nederland : Aankopen van Nederlandse kunst 1980-2004

Bibliotheekpresentaties

In de vitrines: Wendingen

In de vitrines: Open Dossiers : Een op een historisch

In de vitrines: gerlach en koop kunstboeken (naast de kunst)

In de vitrines: Doosjes

2005

Solotentoonstellingen

Stanley Brouwn Werken 1960-2005

Jef Geys

David Maljkovic Scenes for a New Heritage

David Claerbout

Robert Kusmirowski

Toren: Lily van der Stokker De Zeurclub

Groepstentoonstellingen

journal # 8: Manon de Boer en Brussel

EindhovenIstanbul

Collectiepresentaties

Uit de collectie: Un coup de dés

No Ghost Just a Shell : The AnnLee Project

Living Archive: Openingen in het Van Abbemuseum door Martien Coppens : reconstructie van de

tentoonstelling uit 1970

Verhalen uit Europa : Schilderijen en werken op papier uit de eerste helft van de 20e eeuw

EindhovenIstanbul

Living Archive: De Straat. Vorm van samenleven

Living Archive: People's Park

Bibliotheekpresentaties

In de vitrines: De publicaties van Stanley Brouwn

In de vitrines: Het conceptuele kunstenaarsboek uit de collectie van het Van Abbemuseum

In de vitrines: Cosey Fanni Tutti

In de vitrines: Richard Long 60

In de vitrines: Lawrence Weiner Various Manners With Various Things

In de vitrines: Osvaldo Romberg Text, Object, Image

2006

Solotentoonstellingen

Yael Bartana Videowerken : Dan Perjovschi Muurtekeningen : Wilhelm Sasnal Schilderijen en films

Stijn Peeters Lino's 2003-2005

Toos Nijssen Videowerken

Lee Lozano Win First Dont Last Win Last Dont Care

Groepstentoonstellingen

De [discrete] subversieve charme van de bourgeoisie : Burgerlijke elementen in de hedendaagse kunst

Academie : Leren van het museum

Collectiepresentaties

What happened to Art : Een keuze uit de collectie 1955-2000

Plug In 1 : Het Slot

Plug In 2 : Alexander Ugay

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (24)

Plug In 3 : The Undeclared Crowd

Plug In 4 : Suchan Kinosh*ta

Plug In 5 : Video’s uit de jaren zestig en zeventig van Valie Export, Joan Jonas, Martha Rosler en Carole

Schneemann ; Lily van der Stokker : In de versiering

Plug In 6 : El Lissitzky ; Deimantas Narkevicius

Plug In 7 : Flying City

Plug In 8 : John Körmeling

Living Archive: Ondertussen… achter de schermen

Plug In 9 : Ian Hamilton Finlay

Plug In 10 : Lily van der Stokker en gast: Andrea Zittel

Plug In 11 : Chagall, Delaunay, Mondriaan, Braque

Plug In 12 : Marcel Broodthaers

Plug In 13 : Mike Kelley

Foyer: Lawrence Weiner Drukwerk

Oog: Lawrence Weiner Above Beyond Below

Plug In 14 : Suchan Kinosh*ta

Plug In 15 : René Daniëls

Plug In 16 : Multi-User Knowledge Space(s)

Plug In 17 : In search for the Perfect (failure)

Plug In 18 : Kijkdepot

Plug In 19 : Your Space

Plug In 20 : In the middle of ...

Plug In 21 : Everything's OK

Bibliotheekpresentaties

In de vitrines: Ria van Eyk IJslandboeken : Vervaardigd met de kleuren van de vulkaanaarde

Bibliotheekpresentatie: François Morellet Morellet en de lichtkunst

Bibliotheekpresentatie: Stichting October en Carol Robertson

Academie : Edgar Schmitz & Liam Gillick

Bibliotheekpresentatie: Machteld Teekens Boekwerken en teksten

2007

Solotentoonstellingen

Allan Kaprow Kunst als leven = Art as life

Trio: Pavel Büchler, Frances Stark, Avi Mograbi

Oog: Kim Schoenstadt

Superflex Free beer

Groepstentoonstellingen

GHB : groothertogdom Brabant

Tekeningen aan de wand

Vormen van verzet : kunstenaars en het verlangen naar sociale verandering van 1871 tot heden

Cityplan : het modernste ontwerp voor Eindhoven

Collectiepresentaties

Foyer: Rineke Dijkstra

Plug In 18 : Kijkdepot

Plug In 19 : Your Space

Living archive: Wo stehst Du mit deiner Kunst, Kollege?

Plug In 22 : Sean Snyder

Plug In 23 : Bruce Nauman

Plug In 24 : Artur Zmijewski

Plug In 25 : Erinc Seymen

Plug In 26 : Maria Eichhorn

Plug In 27 : Lily van der Stokker en gast: Esther Tielemans

Plug In 28 : Bik Van der Pol

Living archive: De verbeelding aan de macht : Het Apollohuis

Plug In 28.2 : Bik Van der Pol Pay attention: Act 2

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (25)

Plug In 29 : Braque, Chagall, Delaunay, Kandinsky, Picasso

Plug In 30 : Notes from the future of art

Plug In 31 : René Daniëls De terugkeer van de performance

Plug In 32 : Een op een: Frank Stella, Tuxedo Junction

Plug In 33 : Igloo Nero

Plug In 34 : Beginnend bij Kandinsky

Plug In 35 : Andre, Mondriaan, Ryman

Plug In 36 : Van a naar b

Bibliotheekpresentaties

Bibliotheekpresentatie: Byars & Beuys

Bibliotheekpresentatie: Laurie Clark & Thomas A. Clark A bright glade

Bibliotheekpresentatie: Marc Mulders Liturgie en typografie

Bibliotheekpresentatie: Het Apollohuis : publicaties

Bibliotheekpresentatie: Certain trees : the constructed book, poem and object

2008

Solotentoonstellingen

Trio: Aernout Mik, Minerva Cuevas, Mladen Stilinovic

Toos Nijssen Portretten van beleving

Jan Slothouber

Groepstentoonstellingen

Be(com)ing Dutch

Sterren op het doek

Heartland

Collectiepresentaties

Plug In 18 : Kijkdepot

Plug In 19 : your-space

Living archive: Mixed messages : op zoek naar identiteiten

Plug In 37 : Een op een: P.L. Mol, Lament Superior

Plug In 38 : Lily van der Stokker en gast: H.W. Werther

Plug In 39 : Wendelien van Oldenborgh Maurits Script

Plug In 28.3 : Bik Van der Pol Pay attention: Act 3

Plug In 40 : René Daniëls Ondergronds verbonden

Plug In 41 : Storing

Plug In 42 : Een op een: Ger van Elk, Push Nose Balance Sculpture

Plug In 43 : René Daniëls Luik en sluiter

Plug In 44 : Lily van der Stokker en gast: Rachel Harrison

Living Archive: Stars and stripes forever

Plug In 45 : Daniel Buren Fragmente einer Rede über die Kunst

Plug In 46 : Acts of Non-Agression

Plug In 47 : Ian Wilson

Bibliotheektentoonstellingen

Bibliotheektentoonstelling: Mladen Stilinovic They spoke to me to you

Bibliotheektentoonstelling: Tijdschrift Daglicht : portfolio met een nietje

Bibliotheektentoonstelling: YEP

Bibliotheektentoonstelling: Wim Crouwel 80

2009

Solotentoonstellingen

Deimantas Narkevicius The unanimous life

Oog: Praneet Soi

Sanja Ivekovic Urgent matters

Trio: Jo Baer, Lynda Benglis, Jutta Koether

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (26)

Groepstentoonstellingen

Take on me (take me on) : Een alternatieve productiefabriek

Collectiepresentaties

Plug In 48 : Zidane, a 21st century portrait

Plug In 49 : Expositie INterieur

Plug In 50 : Collectie Henri van Abbe

Plug In 51 : Activist Club

Living Archive: Burgerdeugd, kunst- en gemeenschapszin

Plug In 52 : Lily van der Stokker en gast: Jim Isermann

Plug In 53 : Na alles

Kabinetjes Minimal Art

Lissitzky+ : Overwinning op de zon

Play Van Abbe : Deel 1 : Het spel en de spelers

Bibliotheektentoonstellingen

Bibliotheektentoonstelling: Burgi Kühnemann

Bibliotheektentoonstelling: Paul Heimbach

Bibliotheektentoonstellingen: Fotograferen met Cézanne : landschappelijke elementen als motief : Jean Leering en

Jan van Toorn

Bibliotheektentoonstellingen: Toine Horvers

Bibliotheektentoonstellingen: JCJ Vanderheijden

2010

Solotentoonstellingen

Oog: Antonis Pittas

Oog: Ahmet Ögüt

Groepstentoonstellingen

Tricksters tricked

Glow 2010 : (Re-)discovering Eindhoven

Collectiepresentaties

Play Van Abbe : Deel 2 : Tijdmachines

Play Van Abbe : Deel 3 : De principes van verzamelen, het verzamelen van principes

Bibliotheektentoonstellingen

Simon Benson : Written matter

Sol LeWitt

Gate keepers

Déjà vu

2011

Solotentoonstellingen

Oog: Maja Bekan

Oog: Bram Hermens : Bactrius

Energie voor Woensel West : Presentatie Duurzame stroom netwerk

Vanuit hier: Dick Verdult : En op zondag vieren we Vrijdag

Groepstentoonstellingen

Het vierkante ei 2011

In Juxtapositie : Eindexamenleerlingen Strabrecht College exposeren in het Van Abbemuseum

Vanuit hier: The collectors show

Take it or leave it : Design economics

Doen / Materiaalprijs 2011

Glow 2011 : Waan en werkelijkheid

Collectiepresentaties

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (27)

Play Van Abbe : Deel 4 : De pelgrim, de toerist, de flaneur (en de werker)

Time Machines Reloaded

Picasso in Palestine

Vanuit hier: For Eindhoven : The city as muse

Bibliotheektentoonstellingen

Verzamelen : The mail art project

Onomato>re>actie

Rot - Roth - Ròt

2012

Solotentoonstellingen

Sara van der Heide : Hollands kabinet

Yael Bartana : … and Europe will be stunned

Oog: Roland Schimmel : Het onschuldige oog

René Daniëls : Een tentoonstelling is ook altijd een deel van een groter geheel

Ahmet Ögüt : Guppy 13 vs Ocean Wave : A Bas Jan Ader experience, 2010

Piero Gilardi : Samen werken

David Maljkovic : Sources in the air

Oog: Sarah van Sonsbeeck : Politiek weerbericht

Groepstentoonstellingen

Spirits of internationalism : 6 Europese collecties, 1956-1986

Het Atelier 2012 : Mijn kunstverzameling : Van Abbemuseum en Korein Kinderplein

In Juxtapositie : Eindexamenleerlingen Strabrecht College exposeren in Van Abbemuseum

Eindhoven op de kaart

Kunst van hier : Atelierroute op locatie

Doen / Materiaalprijs 2012

Glow 2012 : Façades & faces : Gezichten van de stad

Lissitzky-Kabakov : Utopie en werkelijkheid

Collectiepresentaties

John Baldessari : Videowerken 1970-1977

JCJ Vanderheyden : In memoriam 1928-2012

Deze sokken niet wit : De jaren twintig - de collectie in context

Bibliotheektentoonstellingen

Uit de collectie : Carl Andre

Uit de verzameling : Kunstenaarstijdschriften : Een alternatief podium voor kunst

Hana : Mariëlle van den Bergh & Mels Dees

2013

Solotentoonstellingen

Jewyo Rhii : Walls to talk to

Sheela Gowda : Open eye policy

Oog: Erzen Shkololli

Manon de Boer : Encounters

Mark Lewis : Pull Focus

Oog: Tijs Rooijakkers : Supertoll!

Trevor Paglen : Code Names

Museum of Arte Útil

Groepstentoonstellingen

KillYourDarlings : Strabrecht College exposeert in het Van Abbemuseum

Black or White

Kleurrijk in zwart-wit : Korein Kinderplein kinderen presenteren Van Abbecollectie

Making Use : Dutch Art Institute at the Van Abbemuseum

Self Unself : Design Academy Eindhoven in het Van Abbemuseum

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (28)

Glow 2013 : Between Darkness and Light

Collectiepresentaties

De verlanglijst van mr. E.L.L. de Wilde : Directeur 1946-1963

Schenking Maurice van Valen

Geconcentreerde tijd

Er was eens… : De collectie nu

Bibliotheektentoonstellingen

12 + 12 : Wijn en dromen der kunst : Het Apollinisch en Dionysisch uitgangspunt in de kunst

Katernen

Leve Majakovski!

Ajla Steinvåg : The Machinery of Compensation

herman de vries : Boeken en edities

2014

Solotentoonstellingen

Oog: Arnoud Holleman : Radio Balzac

Amalia Pica : A ∩ B ∩ C (lijn)

Hito Steyerl : Een retrospectief

Staging the message : The open work of Jan van Toorn

Oog: Sachi Miyachi : The fall - Transition into the better

Groepstentoonstellingen

Positions : Lawrence Abu Hamdan, Céline Condorelli, Bouchra Khalili, Charles van Otterdijk, Koki Tanaka

Dutch Art Institute : Using the museum

Sense Nonsense : Design Academy Eindhoven te gast

Glow 2014 : Roland Schimmel, The innocent body & The Otolith Group, Sovereign sisters

Bekentenissen van de imperfecte : 1848-1989-vandaag

Collectiepresentaties

Er was eens… : De collectie nu

Roland Schimmel : The innocennt body (onderdeel van Er was eens… : De collectie nu)

Bibliotheektentoonstellingen

Creatieve vastberadenheid

De metamorfose : 25 jaar Russische kunstenaarsboeken uit de LS collectie Van Abbemuseum, (1989-2013)

Still at The Gate

Elisabeth Tonnard : Kunstenaarsboeken 2003-2014

2015

Solotentoonstellingen

Ahmet Öğüt : Vooruit!

Foyer: Carla Zaccagnini: Elements of Beauty: A Tea Set Is Never Only A Tea Set

Oog: Esther Tielemans : Same moment, two different memories

Oog: Marie Lexmond: Een interieur van 11.620 gele poetsdoekjes

Glow 2015 : Spectral Exitance : Lichtkunst van Daniel Iregui

Groepstentoonstellingen

Radically Mine! - live: Scholieren exposeren in het Van Abbemuseum

Een republiek der kunsten: Franse regionale collecties van hedendaagse kunst

Thing Nothing : Van Abbemuseum en Design Academy Eindhoven : Kunst en design in dialoog

Positions #2 : Chia-Wei Hsu, Sarah Pierce, Nástio Mosquito, Anna Boghiguian

Collectiepresentaties

Er was eens… : De collectie nu (opmerking: titel per 18 apr 2015 De collectie nu)

DWDD Pop-up museum : Van Abbe collectie door de ogen van Marc-Marie Huijbregts

Mix Match Museum: 6 collecties, 6 musea, jouw tentoonstelling

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (29)

Bibliotheektentoonstellingen

Marcel Broodthaers : Dichter en kunstenaar

Mikhail Karasik : Colour is optics

Peter Liversidge: Surface mail

2016

Solotentoonstellingen

Foyer: Daniela Ortiz : 97 dienstmeisjes

Oog: Onno Dirker : Voltaire

Bas van Beek : Pracht und Prinzip

Oog: Sissel Marie Tonn : The Intimate Earthquake Archive

Robert Glas : How to Motivate Someone to Leave Voluntarily

Groepstentoonstellingen

Toren: Van wie is de straat?: Visies op onze publieke ruimte

Radically Mine! - live: Scholieren exposeren in het Van Abbemuseum

De jaren 80: Begin van het nu?

Broken White : Design Academy Eindhoven en Van Abbbemuseum

Glow 2016 : A Place Beyond Belief

Geraakt en uitreiking RAAK Stimuleringsprijs

Positions #3 : Rossella Biscotti, Duncan Campbell, Maryam Jafri, Natasja Kensmil

Collectiepresentaties

De collectie nu

Bibliotheektentoonstellingen

Anna Staritsky 1908-1981: Werken op papier

ROOD! : Heilstaatvisioenen uit de Sovjet-Unie 1930-1941

Eva Olthof : Return to Rightful Owner

2017

Solotentoonstellingen

Iris Kensmil : Studie in Zwarte Moderniteit, 2015-2017

Oog: Navine G. Kahn-Dossos : Echo Chamber

Qiu Zhijie : Journeys without Arrivals

Deviant Practice : OWNNOW René Daniëls

Deviant Practice : Hier of daar? : De plaats van het Karel I archief

Deviant Practice : Ahy-kon-uh-klas-tik

Rasheed Araeen : Een retrospectief

Groepstentoonstellingen

Toren: Van wie is de straat? : Visies op onze publieke ruimte

Radically Mine! : Leerlingen van 11 middelbare scholen exposeren in het Van Abbemuseum

Van Abbe en De Stijl : Onderdeel van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design

Beyond Generations : Design Academy Eindhoven in het Van Abbbemuseum

Glow 2017 : STOP LICHT

Collectiepresentaties

De collectie nu

The Making of Modern Art : Een verhaal over moderne kunst

The Way Beyond Art

Bibliotheektentoonstellingen

Viktor Goppe : Making Books

100 jaar De Stijl: Lissitzky en Oud in dialoog : Onderdeel van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design

100 jaar De Stijl: Spel met letters : Onderdeel van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design

100 jaar De Stijl: Echo's : Onderdeel van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (30)

2018

Solotentoonstellingen

Oog: Michèle Matyn : After Laughter

Oog: Gam Bodenhausen : Graphite Knots

Gang bij Oog: Monira Al Qadiri : Spectrum I

Dutch Posters 1997-2017 : A selection by Anthon Beeke

Oog: Josefin Arnell : The Tick

Groepstentoonstellingen

Toren: Van wie is de straat? : Visies op onze publieke ruimte

Tien topstukken on tour: voor Nederland verworven dankzij de BankGiro Loterij

Radically Mine! : Talentvolle scholieren exposeren in het Van Abbe

Handelsmerken : Frontier Imaginaries No. 5

Second Reading : Door afstudeerders van Design Academy Eindhoven Design Curating & Writing Masters,

2018

30 jaar Heinekenprijs voor de Kunst

Geo-Design : Alibaba. From Here to your Home : Design Academy Eindhoven in het Van Abbbemuseum

GLOW 2018 : ... in the dark

Positions #4 : Gluklya, Naeem Mohaiemen en Sandi Hilal & Alessandro Petti

Collectiepresentaties

The Making of Modern Art : Een verhaal over moderne kunst

The Way Beyond Art

Urgency Room Polen: Wilhelm Sasnal, Andrzej Wroblewski

Tony Chakar : As in a Beginning

Museum als parlement: Het Volksparlement van Rojava in het Van Abbemuseum : Democratische Zelf-

Administratie van Rojava en Studio Jonas Staal

Errorist Kabaret : Een installatie van het Argentijnse kunstenaarscollectief Etcetera...

Taus Makhacheva : Storeroom

Bibliotheektentoonstellingen

Bibliotheektentoonstellingen: Crossbreeding : Hybriden-Verlag

Bibliotheektentoonstellingen: Max Ernst : De 100-jarige astronaut : uit de collectie Schmidt

Bibliotheektentoonstellingen: In Poland, David Bowie was a woman

Bibliotheektentoonstellingen: Hans Stevens : ‘Mijn wereld is de uwe, uw wereld is de mijne’

2019

Solotentoonstellingen

Oog: Josefin Arnell : The Tick

Frank Mandersloot : Marken Eindhoven (2011-2019)

Toren: Tijs Rooijakkers

René Daniëls : Laureaat Cultuurprijs Noord-Brabant

Ad Snijders : Vrij schilderen

Groepstentoonstellingen

Toren: Van wie is de straat? : Visies op onze publieke ruimte

Frank Stella : Registreren van kijkprofielen door middel van eye-tracking

Radically Mine!/Radically Ours: Talentvolle jongeren exposeren in het Van Abbe

The Otolith Group : Xenogenesis

Black Queer Diaspora in the Netherlands

Ooggetuigen van strijd : Goya, Beuys, Dumas

Eindhoven bezet : 75 tastbare herinneringen

Geo-Design : Junk

GLOW 2019 : Kari Kola : Mindsets

Positions #5 : Telling Untold Stories : Mercedes Azpilicueta, Anna Dasović, Em’kal Eyongakpa, Mounira Al

Solh en Quinsy Gario

Oog in oog met Frans Hals

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-· Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (31)

Collectiepresentaties

The Making of Modern Art : Een verhaal over moderne kunst

The Way Beyond Art

Museum als parlement: Het Volksparlement van Rojava in het Van Abbemuseum : Democratische Zelf-

Administratie van Rojava en Studio Jonas Staal

Melvin Moti : Cosmism

Bibliotheektentoonstellingen

Bibliotheektentoonstellingen: Vadim Brodsky : Gezichten van boeken

Bibliotheektentoonstellingen: Knust

Bibliotheektentoonstellingen: Brian O'Doherty / Patrick Ireland : Institutioneel werk, Institutionele kritiek

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- · Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated:

Views: 6371

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.